پیش تصفیه مخزن frp

راهنمای انتخاب محصول

فیلتر و لوازم جانبی

تصفیه آب خانگی

مجله آنلاین اسمارت دراپ

تصفیه آب نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی1600 گالن مدل RO1600GP220j

قیمت اصلی 30,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,000,000 تومان است.

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 500 گالن مدل RO500G P220S

قیمت اصلی 20,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,800,000 تومان است.

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ۲۰۰۰ گالن RO2000GP220j

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 33,850,000 تومان است.

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن مدل RO400GP220j

قیمت اصلی 18,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,800,000 تومان است.